Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Gamelan in the 19th-century Netherlands, an encounter between East and West

MM 20

(2009) 289 pp., richly illustrated; edd. Ton Braas & Onno Mensink

Prof. dr Rokus de Groot over deze publicatie: "Het boek is een zeer grondige en levendige studie van de Indonesische gamelan en zijn speeltradities, als cultuurgegeven in de Nederlandse geschiedenis. Terwen bespreekt tal van bronnen die niet eerder op deze wijze zijn belicht, en heeft oog voor een breed spectrum aan perspectieven: cultuurhistorisch, religie-historisch, musicologisch en natuurkundig-akoestisch. Zelden heb ik een zo gedegen studie gezien over een complex fenomeen van Oost-West contact als dit boek. Het werk is een belangrijke aanwinst op de gebieden die ik hier noem. Daarom aarzel ik geen moment bij het doen van juist deze aanbeveling."

  • Type Fysiek
  • Serie Muziekhistorische Monografieën (MM)
  • Auteur Jan Willem Terwen
  • Prijs € 54,- (incl. 9% BTW) plus verzendkosten
  • Artikelnummer 680
  • ISBN 978 90 6375 216 3

Vergelijkbare publicaties