Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock. Concept, compositie, uitvoering

Van € 45,- voor € 19,95

MM 22

2012,  213 blz., en CD met historische opnamen

 

De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock (1862-1921) neemt binnen de Nederlandse muziekgeschiedenis van de vroege twintigste eeuw een bijzondere plaats in. Vóór de Tweede Wereldoorlog kwam een deel van deze muziek (voor stemmen, koor en orkest) regelmatig tot klinken, al dan niet in scenisch kader. Afgezien van de komedie Marsyas of De betooverde bron (tekst van Balthazar Verhagen), schreef Diepenbrock zijn toneelmuziek bij canonieke teksten als Vondels Gijsbrecht van Aemstel, Aristophanes’ De vogels, Goethe’s Faust en Sophocles’ Electra.
Dat Diepenbrock niet alleen componist was, maar ook classicus, heeft het unieke karakter van zijn toneelmuziek in hoge mate bepaald. Diepenbrocks toneelmuziek is onderzocht vanuit drie invalshoeken. Eerst worden zijn opvattingen ten aanzien van drama en voordrachtskunst aan de orde gesteld. Vervolgens komen de ontstaansgeschiedenis en de analyse van de vijf werken aan bod en tenslotte staan uitvoeringspraktijk en receptie van de toneelmuziek tot aan de Tweede Wereldoorlog centraal.

Désirée Staverman is musicoloog.
Dit boek is de handelseditie van haar dissertatie uit 2006.

  • Type Fysiek
  • Serie Alphons Diepenbrock (DB)
  • Auteur Désirée Staverman
  • Prijs € 19,95 (incl. 9% BTW) plus verzendkosten
  • Artikelnummer 732
  • ISBN 978 90 6375 222 4

Vergelijkbare publicaties