Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

TVNM 2021

DEEL LXXI, 2022

Eindredacteur: Eric Jas

Redactie: Robert Adlington, Jacques Boogaart, Albert Clement, Philomeen Lelieveldt, Katelijne Schiltz

 

INHOUD

 

JAN PIETERSZOON SWEELINCK

(1561-1621)

 

Simon Groot: Introduction

3

 

Pieter Dirksen: Sweelinckiana

5

 

Simon Groot: Sweelinck’s Cantiones sacrae. The basso continuo part and the mystery of two different title pages

21

 

Paul J. Smith: Sweelinck and French Poetry

55

 

Emma Grootveld: ‘Con tante parolette, e dolci accenti’. Sweelinck and Italian lyrical poetry

69

 

Ton Koopman: Uitvoeringspraktijk van de klaviermuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Achtergronden en praktische richtlijnen

83

 

Julia Dokter: Proportion in J.A. Reincken’s An Wasserflüssen Babylon

107

 

Christiaan Clement: Global interactivity, trade, and Dutch independence in the times of Sweelinck. Pieter Isaacsz’s Allegory of

Amsterdam as the centre of world trade

131

 

Pieter Dirksen & Michiel Roscam Abbing: Eustachius Hackert. Een onbekende leerling van Sweelinck

145

 

Christiaan Clement: Des verwegenen Menschen Portrait. Text-music relationships in Johann Adam Reincken’s An Wasserflüssen Babylon

159

 

Rudolf Rasch: Jan Pieterszoon Sweelinck 1621-2021. Forgotten and rediscovered

185

 

BOEKBESPREKING

 

J. van der Knijff: Heilige gezangen. Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773

- Jan Smelik

213

 

Het Maakzel van Agricola. De orgels van de Martinikerk te Groningen, ed. H. Fidom

- Jaap Brouwer

217

 

E. Overbeeke: Nederland en Beethoven

- Marten Noorduin

221