Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

TVNM 2015

TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS

 

DEEL LXV-1/2, 2015

Eindredacteur: ERIC JAS

Redactie: ROBERT ADLINGTON, JACQUES BOOGAART, ALBERT CLEMENT, WALTER VAN DE LEUR

 

INHOUD

 

A FESTSCHRIFT ISSUE FOR BARTON HUDSON

 

ERIC JAS: INTRODUCTION

3

 

EVAN A. MACCARTHY: What’s in a name? The origins of Pietrobono Burzelli

5

 

MARY TIFFANY FERER: Queen Juana, Empress Isabel, and musicians at the royal courts of Spain (1505-1556)

13

 

PETER URQUHART: Remarks on some chansons by Jean Mouton, and related matters

37

 

MARTIN HAM: ‘Le gentil’ Févin and motets of remembrance

67

 

 

 

 

 

 

 

EUGEEN SCHREURS: Noel Bauldeweyn - Magister cantorum in Mechelen and Antwerp (?). Some reflections arising from a ‘Brumel’ Mass in Brno

107

 

LAURA S. YOUENS: Nine shepherds and the Virgin’s milk

125

 

MARY BETH WINN: Chanson in miniature. Va t’en, mon amoureux desir

151

 

BOEKBESPREKINGEN

 

Een hemels cieraad van harmonie. Het orgel van de Waalse Kerk te Leiden in perspectief, edd. J.J. STEENSMA & P. VAN DIJK

– Gerben Gritter

167

 

J. DEN HERTOG, Anthoni van Noordt en zijn Tabulatuurboeck in het kader van de Amsterdamse orgelcultuur tussen 1630 en 1675

– Albert Clement

170

 

T. BOUMANS, Een schitterend vergeten leven. De eeuw van Frieda Belinfante

– Helen Metzelaar

173

 

Paul Celan, Jaap Geraedts, Keinerlei « Silberstreifen » am Horizont. Der Briefwechsel des Dichters mit dem Komponisten, hrsg. und kommentiert von P. SARS

– Frédéric Marteau

179

 

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

185