Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Insturen van Artikelen

Het TVNM verwelkomt artikelen over de muziek en muziekgeschiedenis van de Nederlanden (in de breedste zin van het woord) vanaf de Middeleeuwen tot de moderne tijd, inclusief muziekanalyse, iconografie en organologie, populaire muziek en cultuurstudies. Auteurs die in het TVNM willen publiceren kunnen hun digitale kopij zenden naar a.clement@ucr.nl. De ontvangst zal per e-mail worden bevestigd.

 

De beoordeling van ingediende kopij neemt gewoonlijk 1 tot 2 maanden tijd in beslag. Auteurs van geaccepteerde artikelen zal worden gevraagd de definitieve tekst digitaal (in Word) aan te leveren, samen met eventuele drukklare afbeeldingen waarvoor reproductierechten zijn aangevraagd. Zij worden bovendien vriendelijk verzocht onze Aanwijzingen voor auteurs op te volgen. Het TVNM werkt met een 'double-blind peer review'-procedure. De instructies hiervoor staan vermeld in het document Review procedure for submitted articles.