Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Jan Pieter Heije Prijs

De Jan Pieter Heije Prijs is in 1996 ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Tot 2009 werd deze prijs uitgereikt als scriptieprijs; vanaf 2013 is de prijs een onderscheiding voor dissertaties. De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt en bestaat uit een garantiesubsidie ter grootte van € 1.500 ter dekking van te maken kosten voor een publieke uitgave van het proefschrift.


Jan Pieter Heije (1809-1876) was een invloedrijke persoonlijkheid binnen het Nederlandse culturele leven van de 19e eeuw. In het dagelijks leven werkte hij als arts in Amsterdam; daarnaast wijdde hij zijn hele leven aan de culturele en intellectuele erkenning van de muziek en poëzie van Nederland. Hij was onder andere secretaris van de befaamde Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst en in 1868 de drijvende kracht achter de oprichting van de Vereeniging voor (Noord-)Nederlandsche Muziekgeschiedenis, de huidige KVNM.

 

Voor bekroning met de Jan Pieter Heije Prijs komen dissertaties in aanmerking die zijn geschreven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans met als onderwerp muziek uit de Lage Landen óf een ander thema als de auteur aan een Nederlandse universiteit is gepromoveerd. De ingezonden dissertatie onderscheidt zich door hoge kwaliteit, waarbij door middel van originaliteit een vernieuwende bijdrage binnen het vakgebied wordt geleverd. Het proefschrift mag niet eerder zijn uitgegeven.

 

De KVNM nodigt onderzoekers uit die tussen 2019 en 2024 zijn gepromoveerd om hun dissertatie in te sturen als ze in aanmerking willen komen voor de Jan Pieter Heije Prijs. De jury bestaat uit een panel van internationaal gerenommeerde musicologen en muziekonderzoekers. Tijdens de feestelijke uitreiking op de jaarvergadering van de KVNM wordt de winnaar in de gelegenheid gesteld om een presentatie te houden over zijn of haar onderzoeksthema.

 

Om in aanmerking te komen voor de J.P. Heije Prijs moeten de volgende documenten in PDF/A-formaat worden toegezonden naar secretaris@kvnm.nl:

 

  1. Een begeleidende brief met contactinformatie
  2. Korte samenvatting van de dissertatie (maximaal een pagina)
  3. Kopie van de dissertatie
  4. Een brief van een relevante institutie ter bevestiging van de datum van verdediging (tenzij dit evident is uit punt 3)