Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Ereleden

Het erelidmaatschap wordt verleend aan mensen die zich hebben ingezet voor de muziekwetenschap in Nederland en/of de muziekgeschiedenis van Nederland/de Lage Landen. Ereleden hoeven geen contributie te betalen. Zie verder: statuten art. 5 en 6.