Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Albert Smijers Onderzoekssubsidie

De KVNM nodigt studenten, buitenpromovendi en zelfstandige onderzoekers (gepromoveerd) wereldwijd uit, om te solliciteren naar een onderzoekssubsidie. De onderzoekssubsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van studenten, onbetaalde promovendi en onderzoekers (gepromoveerd) van topniveau, die onderzoek verrichten naar muziek van de Lage Landen (in brede zin) en/of studeren aan een geaccrediteerde Nederlandse universiteit of een vergelijkbare instelling voor hoger onderwijs in de Lage Landen. Sollicitanten dienen lid te zijn van de KVNM. De subsidie wordt verstrekt aan aanvragers van alle nationaliteiten en zal maximaal € 500 per toegekende subsidie bedragen.

 

 Als een subsidie is toegekend, kan de subsidieontvanger worden uitgenodigd voor een presentatie van zijn of haar onderzoek in een formele lezing tijdens een KVNM-jaarvergadering. Ontvangers wordt met klem gevraagd om de ontvangen subsidie in alle publicaties die voortkomen uit het gesubsidieerde onderzoek expliciet te vermelden.
Er zijn geen deadlines. Subsidieaanvragen worden  het gehele jaar door door het bestuur van de vereniging beoordeeld.

 

Om in aanmerking te komen dienen de volgende materialen in PDF-formaat te worden ingediend bij secretaris@kvnm.nl:

 

  1. Brief met contactinformatie
  2. Korte beschrijving van het onderzoeksproject, waarin ook de samenhang met de beginselen van de KVNM  wordt aangegeven (ca. 500 woorden)
  3. Financiële begroting
  4. Aanbevelingsbrief van de begeleider van de aanvrager (studenten, promovendi)
  5. Kopie van de promotieoorkonde (zelfstandige onderzoekers)

 

 Albert Smijers (1888-1957) was de eerste hoogleraar in de Muziekwetenschap aan het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit Utrecht. Wikipedia