Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Meerjarenplan

Het Meerjarenplan 2020-2025 kan hier worden bekeken.  Om het aantal leden en de afzet van KVNM-producten en -diensten te vergroten, stelt het bestuur in dit plan een aantal maatregelen voor die het aan de bestaande activiteiten toe zou willen voegen. Ze betreffen 

  • het overgaan van gedrukte op digitale vormen van verspreiding van onze kennis, 
  • het intensiveren van de contacten met jonge musicologen en studenten aan universiteiten en conservatoria,
  • het benaderen van nieuwe doelgroepen met aangepaste producten en diensten, 
  • het uitbreiden van de externe financiering middels schenkingen,
  • het aansluiting zoeken bij het nieuw opgerichte Network of European Musicological Societies.