Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Lidmaatschap

Eenieder die de doelen van de KVNM onderschrijft kan lid worden van de vereniging.

 

Als lid van de KVNM ontvang je automatisch uitnodigingen voor lezingen, congressen, workshops en overige activiteiten. Daarnaast krijgen individuele leden van de KVNM 20% korting op KVNM-uitgaven, en jaarlijks gratis het Tijdschrift van de KVNM toegestuurd.

 

Studenten kunnen gebruikmaken van het eerste jaar gratis lidmaatschap (zonder TVNM), waarna dit omgezet kan worden in een studentenlidmaatschap (€15,-, met TVNM).

 

De contributieregeling luidt als volgt:

Gewoon lid:

€ 50,-

Studentlid:

€ 15,-

Huisgenoot-leden (zonder Tijdschrift):

€ 15,-

Instellingen die TVNM wensen te ontvangen dienen contact op te nemen met Abonnementenland: klantenservice@aboland.nl 

 

Het lidmaatschap kan opgezegd worden per 31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

 

Je kunt je als lid aanmelden via de webshop (voor het gratis studentenlidmaatschap: contacteer bestuursassistent[at]kvnm.nl)