Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Chronologie 1994-2018

Het is inmiddels een traditie. Tijdens de viering van een jubileumjaar publiceert de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis een overzicht van de bestuursleden die zich voor de vereniging hebben ingezet. Ook in 2018 – het jaar waarin de KVNM haar honderdvijftigjarige bestaan viert – mocht een dergelijk overzicht niet ontbreken. De chronologie gaat vergezeld met een overzicht van de publicaties die de afgelopen jaren bij de uitgeverij van de KVNM verschenen.


De lijst met bestuursleden en publicaties bouwt voort op de Chronologie 1968-1993 die ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de KVNM in het Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (Deel 43, No. 2, 1993) werd opgenomen. De gegevens zijn voornamelijk gehaald uit jaarverslagen en de online catalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

 

Het volledige overzicht kan hier worden bekeken.


Hilde Rezelman