Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Over KVNM

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) is de oudste musicologische vereniging ter wereld en nog steeds springlevend. Ze werd opgericht te Amsterdam in 1868.   Het predikaat “Koninklijk” ontving zij in 1994. De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschappers.

 

Samenwerkingsverbanden
De KVNM werkt samen met vele instellingen in binnen- en buitenland. Door de krachtige identiteit van de vereniging is de kans op overlapping met de activiteiten van deze instellingen gering. Deze identiteit neemt aan kracht toe, nu NMI (Nederlands Muziek Instituut) en MCN (Muziek Centrum Nederland) per 1 januari 2013 van het toneel zijn verdwenen. Hun taken zal de KVNM waar mogelijk en zinvol overnemen en uitbouwen.


In Nederland werkt de KVNM samen met muziekwetenschappelijke zusterverenigingen in de Lage Landen (zoals de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie en de Bake-Vereniging), met uitgevers (zoals Donemus), met bibliotheken (zoals de Toonkunst Bibliotheek), met conservatoria, met instellingen die ieder een deelgebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis bewaken (zoals de Stichting Vrouw en Muziek, de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Nederlandse Luitvereniging) en uiteraard met universiteiten en universiteitsbibliotheken. Samenwerking zoekt de KVNM ook met succes in de grensgebieden van de Nederlandse muziekwetenschappelijke en muzikale activiteiten, zoals met musea, letteren, theater en amateurkunst.

Internationaal functioneert de KVNM in een hecht netwerk, met partners zoals de American Musicological Society.

 

Literatuur

Susanne Vermeulen, "Midden in de Nederlandse muziek: De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", in Tijdschrift voor Oude Muziek 1/2016, p. 36-41. Gebaseerd op een interview met Ulrike Hascher-Burger.

 

Paul van Reijen, "De VNM: een Nederlandse vereniging voor muziekgeschiedenis en -wetenschap", in Muziek en muziekwetenschap in de Nederlandse cultuur. Beschouwingen bij het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, onder redactie van Paul van Reijen. Utrecht, KVNM, 1994, p.1-9.

 

Een volledig overzicht van publicaties en bestuursleden van de KVNM van 1994 tot 2018 vindt u hier.

 

De vereniging op You Tube en Vimeo

Luister naar  uitvoeringen uit onze uitgaven op You Tube en Vimeo, gespeeld door Ernst Stolz.