Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

WILLEM PIJPER: Het Papieren Gevaar - Verzamelde Geschriften (1917-1947)

HPG

2 delen, 2011

835 + 957 blz., met register.

 

Inhoud

 

Online te lezen via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

 

"Rond 1930 verschenen twee bundels met Pijpers geschriften die na zijn dood werden herdrukt: De Stemvork en De Quintencirkel . Ze tonen ons een criticus die geen blad voor de mond nam, superieur kon schrijven, overtuigen oneindig belangrijker vond dan informeren en zich nadrukkelijk inzette voor muziek die zijns inziens niet slechts modern is maar ook actueel, d.w.z. compositorische principes introduceert die ook nog van betekenis zijn lang nadat de componist is overleden. Componisten uit de canon zijn niet heilig omdat ze tot de canon behoren, maar danken hun plaats in de canon aan hun vermogen werken te maken met actualiteitswaarde.
Zijn toon van briljante branie uit de jaren twintig was de pendant van zijn toenmalige houding als componist: schaamteloze rebellie ter wille van de eigen zaak, wantrouwen jegens systemen omdat ze de creativiteit intomen en de vrijheid, die een systeemloze houding mogelijk maakt, volledig aankunnen en maximaal benutten. Het doel heiligt de middelen en niemand mocht zich veilig wanen voor zijn pen."

(Uittreksel uit de online-recensie van Emanuel Overbeeke op www.opusklassiek.nl . Voor de volledige tekst klik hier.)

  • Serie Zonder serie
  • Auteur ed. Arthur van Dijk
  • Prijs € van 199,- voor 149,- (incl. 9% BTW) plus verzendkosten
  • Artikelnummer 733
  • ISBN 9789063752170

Vergelijkbare publicaties