Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Jan Pieter Heije Prijs

In 1996 werd de Jan Pieter Heije-Prijs ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Deze prijs werd tot 2009 uitgereikt voor scripties op het gebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vanaf 2013 is deze prijs bedoeld als onderscheiding voor dissertaties. Hij wordt in principe eens in de vijf jaar uitgereikt.


Jan Pieter Heije (1809-1876) was een invloedrijke persoonlijkheid in het Nederlandse culturele leven van de 19e eeuw. In het dagelijks leven werkte hij als arts in Amsterdam. Maar hij wijdde zijn hele leven aan de culturele en intellectuele erkenning van de muziek en poëzie van zijn land. Hij was onder andere secretaris van de befaamde Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst, en was de drijvende kracht achter de oprichting van de Vereeniging voor (Noord-) Nederlandsche Muziekgeschiedenis in 1868, de huidige KVNM.


De aanmeldingsprocedure voor de Jan Pieter Heije Prijs voor onderzoekers die gepromoveerd zijn tussen 2019 en 2023 zal spoedig bekend worden gemaakt.