Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Lidmaatschap

Leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die de doelen van KVNM onderschrijven. 
Individuele leden van de KVNM genieten 20% korting op de KVNM-uitgaven en ontvangen gratis het Tijdschrift van de KVNM.

 

Vanaf 2018 luidt de contributieregeling als volgt:

Gewoon lid:

€ 45,-

Studentlid:

€ 12,50

Huisgenoot-leden (zonder Tijdschrift):

€ 12,50

Instellingen:

€ 95,-

 

Het lidmaatschap kan opgezegd worden per 31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

 

U kunt zich als lid aanmelden via de webshop.