Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Paul van Loon

Paul van Loon rondde zijn MA-studie musicologie aan de Universiteit van Utrecht in 2018 af, na een wetenschappelijke en bestuurlijke loopbaan. Schrijft nu programmatoelichtingen voor concerten en verricht archiefonderzoek bij het NMI. Hij is secretaris van het bestuur sinds mei 2019.