Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Dr. Jeske van Dongen

Jeske van Dongen studeerde muziekwetenschap en Nederlandse taal- en letterkunde. Afgestudeerd en gepromoveerd op het gebied van het laatmiddeleeuwse geestelijk lied werkte ze mee aan verschillende edities van vijftiende- en zestiende-eeuwse liedbronnen. Sinds eind 2020 is ze bestuurslid met als portefeuille Uitgaven.