Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Voltijdse onderzoekspositie KU Leuven en KBR - From script to sound

VOLTIJDSE POSITIE (50% ZAP TENURE TRACK - 50% SW2 WERKLEIDER): FROM SCRIPT TO SOUND: DE VERBINDING TUSSEN ERFGOED EN KUNST DOOR ONDERZOEK EN TECHNOLOGIE

 

De Alamire Foundation – Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen (KU Leuven) en KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) bieden gezamenlijk een voltijdse positie (elk 50 %) aan binnen de context van het FED-tWIN-programma van BELSPO (Federaal Wetenschapsbeleid), gericht op duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten. Het binnen dit programma uitgewerkt concept From Script to Sound. Connecting Heritage and Art through Research and Technology beoogt de ontsluiting en valorisatie van muzikaal erfgoed uit de middeleeuwen en de renaissance door middel van multidisciplinair en innovatief onderzoek. De 50 % aanstelling aan KU Leuven betreft een tenure track-positie binnen het kader van het zelfstandig academisch personeel. De 50% aanstelling aan KBR houdt een contract in van onbepaalde duur in de weddenschaal SW2 (werkleider).

 

Voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/56121124?hl=nl&lang=nl