Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Update prijsuitreikingen

Zoals in de vorige KVNM-nieuwsbrief bekend werd gemaakt, zullen er dit jaar twee prijzen worden uitgereikt, de Jan Pieter Heije Prijs en de Hélène Nolthenius Prijs.

De Hélène Nolthenius Prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt. De scriptieprijs kan worden beschouwd als een aanmoedigingsprijs voor masterstudenten om een hoogwaardige masterscriptie over muziek te schrijven. De prijs staat open voor studenten die aan een Nederlandse of Belgische universiteit een scriptie over muziek tot stand hebben gebracht. Een jaarlijks wisselende internationale jury van muziekspecialisten beoordeelt de ingezonden manuscripten.

Uit de zes inzendingen heeft de jury dit jaar unaniem gekozen voor de scriptie Studying Music at Home: Eighteenth-Century Dutch Domestic Music-Making van Joris van Son. Van Son heeft in zijn studie een raamwerk ontwikkeld waarbinnen muzikale praktijken van het achttiende-eeuwse huiselijke musiceren op efficiënte wijze kunnen worden bestudeerd. De winnaar ontvangt een geldprijs. 

Behalve de Hélène Nolthenius prijs wordt dit jaar ook de Jan Pieter Heije Prijs toegekend. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend en is een gezamenlijk initiatief van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de KVNM. De Jan Pieter Heije Prijs staat open voor gepromoveerden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit die een baanbrekende dissertatie hebben geschreven over muziek uit de Lage Landen. Onderzoekers die hun promotie aan een Nederlandse universiteit hebben voltooid mogen ook een ander dissertatieonderwerp indienen. De inzendingscriteria staan vermeld op KVNM-website onder de rubriek ‘Prijzen’.

Een deskundige internationale jury van musicologen heeft vier inzendingen beoordeeld en unaniem de dissertatie Animate Structures: The Compositions and Improvisations of the Instant Composers Pool Orchestra van Floris Jan Schuiling als winnaar voorgedragen. Het proefschrift presenteert een origineel onderzoek naar het Instant Composers Pool Orchestra; pioniers in de Nederlandse geïmproviseerde muziek van de jaren 1960 tot nu. De prijs bestaat uit een garantiesubsidie voor het realiseren van een publieksuitgave van het proefschrift.

Omdat de Algemene Ledenvergaderingen van de KVNM op 26 september vanwege de coronamaatregelen niet fysiek maar digitaal zal plaatsvinden, zal ook de prijsuitreiking daaraan worden aangepast. Beide prijswinnaar zullen via een webinar een presentatie van hun winnende thema verzorgen.