Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Prijswinnaars bekend! Jan Pieter Heije Prijs en Hélène Nolthenius Prijs

Dit jaar hoopt de KVNM voor de tweede keer de Hélène Nolthenius Prijs te kunnen uitreiken. De prijs is vernoemd naar de hoogleraar die van 1958 tot 1976 de leerstoel ‘Muziek van de oudheid en de middeleeuwen’ bekleedde aan de Universiteit Utrecht. De scriptieprijs kan worden beschouwd als een aanmoedigingsprijs voor masterstudenten om een hoogwaardige masterscriptie over muziek te schrijven. De prijs staat open voor studenten die aan een Nederlandse of Belgische universiteit een scriptie over muziek hebben gerealiseerd. Een jaarlijks wisselende internationale jury van muziekspecialisten beoordeelt de ingezonden manuscripten. Uit de zes inzendingen heeft de jury unaniem gekozen voor de scriptie Studying Music at Home: Eighteenth-Century Dutch Domestic Music-Making van Joris van Son. Van Son heeft in zijn studie een raamwerk ontwikkeld waarbinnen muzikale praktijken van het achttiende-eeuwse huiselijke musiceren op efficiënte wijze kunnen worden bestudeerd. De winnende auteur ontvangt uit handen van de voorzitter van de KVNM een geldprijs. 

Behalve de Hélène Nolthenius prijs wordt dit jaar ook de Jan Pieter Heije Prijs toegekend. Jan Pieter Heije was in 1868 de drijvende kracht achter de oprichting van de Vereeniging voor (Noord-) Nederlandsche Muziekgeschiedenis, de huidige KVNM. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt en is een gezamenlijk initiatief van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de KVNM.

De Jan Pieter Heije Prijs staat open voor gepromoveerden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit die een baanbrekende dissertatie hebben geschreven over muziek uit de Lage Landen. Onderzoekers die hun promotie aan een Nederlandse universiteit hebben voltooid mogen ook een ander dissertatieonderwerp indienen.

Een deskundige internationale jury van musicologen heeft vier inzendingen beoordeeld. De jury heeft unaniem de dissertatie Animate Structures: The Compositions and Improvisations of the Instant Composers Pool Orchestra van Floris Jan Schuiling als winnaar voorgedragen. Het proefschrift presenteert een origineel onderzoek naar het Instant Composers Pool Orchestra; pioniers in de Nederlandse geïmproviseerde muziek van de jaren 1960 tot nu. De prijs, die zal worden uitgereikt door de juryvoorzitter, bestaat uit een garantiesubsidie voor het realiseren van een publieksuitgave van het proefschrift.

Beide prijzen zullen worden uitgereikt op 26 september tijdens het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering van de KVNM, als de coronamaatregelen het organiseren van een samenkomst op dat moment toelaten. Belangstellenden zijn van harte welkom om de uitreikingen bij te wonen.