Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Forumcommissie zoekt studentleden

De forumcommissie van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) zoekt twee studentleden om ons team te versterken. De commissie heeft als taak het organiseren van ledenbijeenkomsten, studiedagen en congressen van de KVNM, in het bijzonder het jaarlijkse voorjaarssymposium aansluitend op de algemene ledenvergadering. Evenementen in de afgelopen jaren gingen onder andere over Muziek in de Republiek (2018), Rotterdam als muziekstad (2017) en Geschiedenis van de elektronische muziek in Nederland (2016). Met als doel op structurele wijze studenten bij onze activiteiten te betrekken nodigen we jullie van harte uit te reageren op deze oproep.


Je bent..

  • master- of gevorderd bachelorstudent Muziekwetenschap, Geschiedenis, Cultuurwetenschappen of een van de conservatoriumopleidingen;
  • geïnteresseerd in de muziekgeschiedenis van Nederland;
  • vol ideeën over hoe studenten bij KVNM-evenementen kunnen worden betrokken;
  • goed in communicatie en assertief;
  • tenminste beschikbaar voor een termijn van een jaar.

 

Wij vergaderen 3 á 4 keer per jaar op een centrale plaats in het land. We verwachten dat je meedenkt over de inhoudelijke activiteiten van de forumcommissie, mede vanuit het perspectief van studenten, en aandeel te hebben in de organisatie van de activiteiten.


We bieden..

  • deelname aan muziekhistorische evenementen met specialisten uit het veld;
  • ervaring in het organiseren van evenementen voor een kritisch publiek van KVNMleden en andere geïnteresseerden;
  • verbreding van je netwerk van Nederlandse musicologen, musici en andere mensen uit het veld.

 

Aanmelden..
Wil je deel uitmaken van de forumcommissie? Of heb je vragen hierover? Neem contact op met Thomas Delpeut, via t.delpeut@let.ru.nl.
Aanmelden kan tot en met 11 februari middels een korte motivatie (max. ½ a4) en een curriculum vitae (max. 2 a4).