Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Even voorstellen: Paul van Loon (secretaris KVNM)

Even voorstellen: Paul van Loon (secretaris KVNM)

 

Sinds mei 2019 is Paul van Loon bestuurslid van de KVNM, waar hij de functie van secretaris heeft overgenomen van Petra van Langen. Paul heeft een lange carrière achter de rug, onder andere in het wetenschappelijk onderwijs en interim management, en is recent afgestudeerd als musicoloog.

 

 

Wat doe je bij de KVNM?

Mijn rol is die van bestuurssecretaris, wat inhoudt dat ik het bestuur behulpzaam ben bij het formuleren van de agenda waarover om de zes weken wordt vergaderd. Ik zoek daar de benodigde stukken bij, zit bestuursleden (of derden) achter hun broek om een bijdrage te leveren en formuleer ook zelf de nodige conceptnota’s en discussiestukken. Het afgelopen jaar heb ik me daarnaast beziggehouden met het begeleiden van de gedachtevorming door het bestuur over waar op termijn de kansen voor de vereniging liggen en hoe we die kansen kunnen benutten. Daar kwam mijn ervaring als interim- en veranderingsmanager goed van pas.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik schrijf programmatoelichtingen voor (klassieke) kamermuziekconcerten en ik ben bezig met de ontsluiting van delen van het correspondentie-archief van Henk Badings, dat bij het Gemeentearchief van Den Haag is ondergebracht bij het voormalig Nederlands Muziek Instituut. Daarnaast houd ik lezingen over onderwerpen uit mijn oude vakgebied (economie) en uit mijn huidige – ik ben namelijk pas anderhalf jaar geleden in Utrecht afgestudeerd als musicoloog. De twee vakgebieden combineer ik in lezingen voor leeftijdgenoten. Ik kijk met plezier terug op een zeer gevarieerde loopbaan in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, de gezondheidszorg en in de wereld van consultancy en interim management, en ik deel mijn ervaring en inzichten graag als adviseur en coach met professionals uit de jongere generaties, zoals bij de KVNM.

 

De musicologie is een breed vakgebied. Wat is je belangrijkste interesse en hoe omschrijf jij jezelf als musicoloog?

Tijdens mijn studie heb ik onder andere een artikel in TVNM gepubliceerd over het ondernemerschap van Oscar van Hemel, en mijn afstudeerscriptie ging over de muziek bij de eerste Nederlandse geluidsfilms. Daardoor raakte ik meer thuis in de wereld van de Nederlandse (kunst)muziek tussen de twee wereldoorlogen. Deze kennis komt mij goed van pas bij het plaatsen van de correspondentie van Henk Badings in de eerste helft van zijn loopbaan. Als emeritus hoogleraar economie ben ik me goed bewust van de eisen die aan degelijk wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Hoewel ik er graag over lees en met onderzoekers over praat, heb ik als musicoloog geen aspiraties om nog een bijdrage aan de wetenschap te leveren. Ik beperk me tot het gebruik van de resultaten ervan in mijn meer journalistieke benadering in programmatoelichtingen en voordrachten en help graag mee om de KVNM uit te bouwen als platform voor wetenschappelijk en anderszins bezig zijnde musicologen in Nederland.

 

 

Welke muziek en welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk publiek?

Tussen de twee wereldoorlogen werd in Nederland veel interessante muziek geschreven die onder het stof (of door de dominantie van de babyboomgeneratie) is verdwenen. Het was een turbulente tijd waarin veel verschillende muzikale invloeden zich met elkaar mengden. Ook economisch was het een woelige periode, om van de politiek maar niet te spreken. Een tijd van innovatie, ook in de muziek en in de toepassing van muziek. Ik besef dat ik er als beginnend musicoloogje nog weinig van weet, maar ik heb er aan mogen ruiken en hoop anderen enthousiast te kunnen maken om die dikke laag stof te helpen wegvegen. Vanwege mijn verleden ben ik dan vooral geïnteresseerd in de invloed van de maatschappelijk-economische en technologische ontwikkelingen op muziek (en omgekeerd!) in al zijn aspecten: het gebruik ervan, de inhoud, de positie van componisten en andere musici etcetera.

 

Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Direct bij het begin van mijn studie ben ik lid van de KVNM geworden, omdat ik uit mijn verleden wist hoe belangrijk een goed functionerende beroepsvereniging kan zijn voor de positie en het netwerk van een beroepsgroep. Hoewel ik me kon verbazen over het soort onderzoek waar sommige musicologen zich mee bezighielden, las ik ieder jaar het TVNM van voren naar achteren uit. Na een carrière van onderzoeker/docent tot bestuurder/manager bleek ik bij mijn doorstart als student het enthousiasme voor het ‘echte handwerk’ bewaard te hebben. Het heeft altijd in mijn achterhoofd gespeeld om, als ik afgestudeerd zou zijn, mijn economisch inzicht en bestuurlijke ervaring ter beschikking te stellen binnen de kunstsector. De sector werd geplaagd door bezuinigingen en gebrek aan managementvaardigheden die nodig zijn om in een periode waarin het neoliberale marktdenken de politiek domineerde het hoofd boven water te houden. In oktober 2018 studeerde ik af en warempel, niet veel later kwam er een oproep van het KVNM-bestuur aan belangstellenden voor een bestuursfunctie. In mei 2019 ben ik vervolgens voorgedragen als secretaris en opvolger van Petra van Langen.

 

 

Wat zijn de belangrijkste punten waar jij je de aankomende periode binnen de KVNM voor wilt inzetten?

De belangrijkste bijdrage die ik denk te kunnen leveren, is ervoor zorgen dat dit verjongde bestuur zijn enthousiasme weet te bewaren bij alle obstakels in die het op zijn weg zal tegenkomen. Daarvoor is een duidelijke koers nodig, een werkwijze om de neuzen naar dat doel gericht te houden en een beloning voor iedere stap dat we dichter bij dat doel zullen geraken.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de jongere generaties musicologen weer lid worden van de KVNM, zodat de vereniging als een platform kan gaan dienen voor deze professionals. Daarvoor zullen we niet alleen onze producten- en dienstenportefeuille aan moeten passen aan de wensen van ‘young professionals’, maar ook onze wijze van communiceren met de achterban, die veel meer via de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media moet gaan verlopen.