Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Even voorstellen: Marleen van Os

Als bestuursassistent beheert Marleen van Os sinds mei 2020 de digitale en de fysieke postbus van de KVNM. Ook verzorgt zij de ledenadministratie en notuleert ze tijdens vergaderingen. Naast haar werkzaamheden voor de vereniging is zij als zangeres dagelijks met muziek bezig. In dit korte interview stelt ze zichzelf graag voor.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben zangeres. Op dit moment ben ik voornamelijk actief in het vijfkoppige vrouwenensemble Wishful Singing. We zingen graag allerlei stijlen: van gregoriaans tot nieuwe, speciaal voor ons gecomponeerde muziek en van klassiek tot pop. Daarnaast geef ik zo nu en dan solo-optredens en zangles. Voordat ik naar het conservatorium ging heb ik Engels gestudeerd, waardoor ik ook werk als vertaler en redacteur. Dat werk staat door het zingen nu wel op een lager pitje. Bij Wishful Singing houd ik me ook bezig met fondsenwerving. En ik werk natuurlijk voor de KVNM!

 

 

De musicologie is een breed vakgebied. Waar ligt jouw interesse?

Tijdens mijn studies heb ik onder andere onderzoek gedaan naar madrigalen van Monteverdi en de relatie tussen tekst en muziek in een liederencyclus van Benjamin Britten. Met Wishful Singing zing ik nu onder andere regelmatig gregoriaans, wat een hele nieuwe wereld opent wat betreft manieren van notatie en interpretatie.

 

Welke muziek en welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk

publiek?

Het helpt mij als zangeres erg om altijd vanuit de tekst te blijven denken. De klank is niet het enige dat telt, het gaat om het verhaal dat je ermee wilt vertellen. Daarom vind ik Monteverdi bijvoorbeeld zo fijn zingen: het is geschreven vanuit de tekst en als zanger krijg je alle ruimte om je verhaal te vertellen. Ook in volksmuziek is dit het uitgangspunt, en in volkse teksten van iemand als Bertold Brecht. Ik zing ook graag in het Nederlands, zodat de connectie met het verhaal zo direct mogelijk is. Liederen van Léon Orthel bijvoorbeeld, erg mooi.

 

Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Op Codarts, het conservatorium van Rotterdam, was Désirée Staverman mijn docent voor het vak muziekgeschiedenis. Zij nodigde me uit om samen met mijn pianiste Lieselotte van Tol een lied van Leo Michielsen te vertolken in de documentaire over Nederlandse muziek die in het kader van het 150-jarig bestaan van de KVNM werd gemaakt. Een jaar later verzorgden Lieselotte en ik een optreden bij een lezing van Thomas Delpeut, met liederen van Diepenbrock en Verhulst. Begin 2020 benaderde Désirée mij voor de functie van bestuursassistent, die ik graag aannam.

 

Wat zijn de belangrijkste punten waar jij je de komende periode binnen de KVNM voor wilt inzetten?

Ik zal het Dagelijks en Algemeen Bestuur blijven ondersteunen. Ook mag ik meedenken over nieuwe initiatieven binnen de KVNM, waarvan ik erg benieuwd ben hoe die vorm zullen krijgen.