Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

De KVNM zoekt een enthousiaste bestuurssecretaris

In verband met het vertrek van haar huidige secretaris zoekt de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) enthousiaste kandidaten voor de functie van bestuurssecretaris.

De KVNM (opgericht 1868) bevordert de bestudering en verspreiding van het Nederlands muzikale erfgoed en de Nederlandse muziekgeschiedenis in nationale en internationale context, en is een platform voor musicologen in Nederland.  De vereniging telt ongeveer 200 leden. Het bestuur bestaat uit negen veelal jonge bestuursleden met een achtergrond als musicoloog, historicus en/of praktiserend musicus. Zij vergaderen gemiddeld eens in de zes weken (voorlopig online). De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
 

Wij zoeken iemand die:

  • bestuurlijke ervaring heeft;
  • geïnteresseerd is in de Nederlandse muziekgeschiedenis in brede zin;
  • wil bijdragen aan het uitwerken van de toekomstvisie van de KVNM;
  • verantwoording neemt voor de agendering en aansturing van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen;
  • zorg draagt voor correspondentie en archivering;  
  • over een adequaat netwerk beschikt;
  • lid is van de KVNM of bereid is dat te worden;
  • betrokken en communicatief vaardig is;
  • beschikbaar is voor een bestuurstermijn van vier jaar.

Het betreft een onbezoldigde functie waarbij voor het werk gemaakte kosten conform het declaratie- en vergoedingsreglement van de KVNM worden vergoed.

Wil je je aanmelden als kandidaat voor dit bestuurslidmaatschap? Stuur dan vóór 5 februari

a.s. een motivatiebrief met cv naar Désirée Staverman: voorzitter@kvnm.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via ditzelfde e-mailadres.