Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Bericht over de ALV en Voorjaarssymposium 16 mei

Tot onze spijt zorgt het coronavirus voor veel onzekerheid in de aankomende periode. De door de overheid en RIVM gestelde beperkingen voor bijeenkomsten gelden voorlopig tot 6 april maar die termijn zou verlengd kunnen worden. Dit betekent dat het op dit moment nog onzeker is of de algemene ledenvergadering en het voorjaarssymposium op 16 mei wel door kunnen gaan. Het bestuur beraadt zich op dit moment op mogelijke alternatieven voor ALV en het symposium. Wij houden u hierover op de hoogte.