Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Voorjaarsbijeenkomst met ALV 2017 op 13 mei in Rotterdam

Op zaterdag 13 mei a.s. zal de voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden in de Hogeschool voor de Kunsten Codarts in Rotterdam. Het programma bestaat uit twee delen: in de ochtend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een symposium over Rotterdam als muziekstad in de middag. De bijeenkomst wordt afgerond met een borrel. De stukken voor de ledenvergadering zullen op tijd op de website worden geplaatst.

Voertaal is Nederlands

 

Dagprogramma

 

Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 2016

Begroting 2017

Financieel jaarverslag 2016

Jaarverslag secretaris 2016

 

Symposium Rotterdam als Muziekstad

Abstract Thomas Delpeut:  'Leren luisteren in Rotterdam'

Willem Pijper, Sonatine nr. 1, Dies van den Berg – piano

Désirée Staverman: ‘Van Rotterdams Toonkunst Conservatorium tot Codarts'

René Uijlenhoet: 'De digitale spiegel'

 

Programma 

voorzitter Floris Schuiling

13.00     Welkom door Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur Codarts
13.15     Thomas Delpeut, 'Leren luisteren in Rotterdam. De transformatie van     negentiende-eeuwse programmeringspraktijken en concertbelevingen’
13.45    Désirée Staverman, ‘Van Rotterdams Toonkunst Conservatorium tot Codarts’

intermezzo    Willem Pijper, Sonatine nr. 1, Dies van den Berg – piano

14.30    René Uijlenhoet, ‘The Digital Mirror. Electronic Music in current Education’
Vanaf 15:00 uur is er koffie en thee (zaal 1.09)
15.00    Rondleiding door de Ton Bruynel Studio o.l.v. René Uijlenhoet groep I
15.20      Rondleiding groep II
16.00      Afsluiting en borrel in Stadsbrasserie Rotterdam, Schouwburgplein 52