Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Call for papers: Wat gebeurt er? What is happening?

Zaterdag 31 oktober vond in het universiteitsmuseum in Utrecht een zeer geanimeerde KVNM-bijeenkomst plaats, waarbij een aantal leden van het bestuur hun onderzoek presenteerde met een korte inleiding en posters. Het was een leuke manier om de bestuursleden wat beter te leren kennen en tegelijk kennis te nemen van onderzoek naar het Nederlandse muziekleven in heden en verleden. Dat willen we graag een vervolg geven door de dialoog en de samenwerking tussen onderzoekers te stimuleren. Daarom zullen we voor de volgende voorjaarsbijeenkomst opnieuw een symposium organiseren.

 

Onder de titel Wat gebeurt er?/What is happening? streven we ernaar een breed scala aan onderwerpen over het Nederlandse muziekleven uit alle periodes te presenteren. We zien graag voorstellen tegemoet van maximaal 300 woorden voor presentaties van 20 minuten of posters (A1-formaat). Naast universitaire en buitenuniversitaire onderzoekers sporen we studenten, componisten, uitvoerenden en niet-musicologen aan om hun voorstel in te dienen. Het kan gaan om onderwerpen uit de gecomponeerde klassieke muziek maar ook om thema’s over hedendaagse en niet-klassieke muziekstijlen. De voorstellen zullen door een commissie op kwaliteit beoordeeld worden. Er zal gelegenheid zijn de presentatie te bewerken tot een artikel dat later gepubliceerd kan worden op de website van de KVNM.

 

De voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op 7 mei 2016 in de Lutherse kerk te Haarlem, Witte Herenstraat 22. De deadline voor de voorstellen is 15 januari 2016. Uiterlijk 31 januari 2016 ontvangt u bericht of u tijdens het symposium een presentatie kunt houden. De voertalen voor papers en voorstellen zijn Nederlands en Engels. Wij ontvangen de voorstellen graag op het emailadres van de secretaris: secretaris(at)kvnm.nl.

 

Het is ons voornemen om in de daaropvolgende bijeenkomst aandacht te besteden aan onderzoek naar onderwerpen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis door onderzoekers in het buitenland.

 

We zien uw voorstellen met belangstelling tegemoet!