Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Musicologische Expo 2019

MUSICOLOGISCHE EXPO 2019

 

Als najaarsactiviteit van de KVNM vindt op 23 november een Musicologische Expo plaats. Voortbouwend op eerdere ‘Wat gebeurt er? What is happening?’ bijeenkomsten vestigen we hiermee aandacht op recente ontwikkelingen in het veelzijdige onderzoeksveld. Deze eerste Musicologische Expo staat in het teken van ‘Muziek en media’ en ‘(Artistic) research in historical musicology’. De middag eindigt met een paneldiscussie met als thema ‘Musicologie, maatschappij en KVNM’.

 

Datum: zaterdag 23 november 2019

Tijd: 13.00-16.30 uur

Locatie: theaterzaal, Muntstraat 2a in Utrecht (route)

 

Toegang is gratis, aanmelding via bestuursassistente Renée van Rossum (bestuursassistent@kvnm.nl)

 

 

PROGRAMMA

 

12.45   Inloop

 

13.00   Welkomstwoord

 

13.10   Sessie 1 – Muziek en Media 

 

 

Muziek is tegenwoordig overal, maar dat gebeurt niet zomaar. Allerlei media maken het mogelijk dat muziek in onze huiskamers, door mobieltjes, in films, games en op tv, en in het openbaar kan klinken. En die media bepalen ook vaak het soort muziek dat we op al die plaatsen horen. Het nadenken over de rol van media in muziek en muziek en media is daarom een belangrijk en veelzijdig onderdeel van de muziekwetenschap. In dit uur komt die veelzijdigheid aan bod in de presentaties van zowel wetenschappers als musici.

 

Michiel Kamp: "Muziek in media, of media in muziek?"

 

Eline Langejan: "Het (af)spelen van Björks album-applicatie Biophilia"

 

Marjolein Wellink: "De immateriële albumhoes? Digitale muziekconsumptie en Spotify’s 'Canvas' videoloops"

 

 

14.10   Pauze (koffie en thee)

 

14.40   Sessie 2 – What’s on: (Artistic) Research in Historical Musicology

 

 

 

Jed Wentz: ‘Subjectivity's Trojan horse: research in and through performance' 

 

Mimi Mitchell: “Opening the Closed Book: Interviews as Source Material” 

 

Job ter Haar: "Job ter Haar studied with Anner Bijlsma at the Royal Conservatoire in The Hague and with Alfredo Piatti at the Royal Academy of Music in London"

 

Tamar Hestrin-Grader: "Attempting to hear the silent people: Building a multidisciplinary network around a musical instrument"

 

 

15.45   Paneldiscussie: Musicologie, maatschappij en KVNM

 

Musicologie is in beweging. De sterk toegenomen aandacht voor ‘muziek en media’ en de ruime plaats voor ‘artistiek onderzoek’ in onder andere de historische muziekwetenschap zijn daar treffende voorbeelden van. Tegelijkertijd verschuift ook al enige tijd de positie van het vakgebied aan de universiteiten en de conservatoria, evenals zijn verhouding ten opzichte van de maatschappij.

 

Aan het einde van deze eerste Musicologische Expo gaan sessieleden met elkaar en het publiek in gesprek over huidige en toekomstige ontwikkelingen in de musicologie en zijn verhouding ten opzichte van de maatschappij en de KVNM. Wat zijn de effecten van veranderingen die momenteel plaatsvinden? Hoe gaan vakgenoten daarmee om? Waarvoor moeten we waken en welke nieuwe mogelijkheden kunnen we aangrijpen?

 

Deze discussie geeft vervolg aan een urgente kwestie die de KVNM bezighield tijdens het jubileumjaar 2018: hoe kan de vereniging de toekomst met vernieuwd elan tegemoet treden als intermediair tussen de samenleving, het muziekleven en de wetenschap?

 

> Ingeleid met een reflectie van prof. dr. Julia Kursell

 

 

16.30   Borrel