Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Tijdschrift Mens en Melodie online

Sinds kort zijn de eerste veertien jaargangen van het tijdschrift Mens en Melodie online te raadplegen via Delpher, de volledig doorzoekbare collectie van kranten en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek.

 

Het tijdschrift Mens en Melodie werd in 1946 opgericht door Wouter Paap, met collega’s Jaap Kunst en Hans Triebels. In het openingsartikel verantwoorden zij de keuze van de titel: ‘Diepenbrock heeft de melodie eens de geluid-geworden-essentie der ziel genoemd, en het contact, dat in de oorlogsjaren tusschen mensch en muziek opnieuw gelegd is (veelal buiten het officieele muziekleven om), heeft bij musici zoowel als bij muziekliefhebbers de overtuiging gewekt, dat die muziek het blijvendst en waardevolst is, welke een tot klank verrezen zielsbeweging genoemd mag worden.’

 

Het blad besteedt niet alleen aandacht aan het concertleven – en dan met name de nieuwe Nederlandse muziek – maar ook aan amateurs in huiselijke kring, schoolmuziek, het volkslied, ‘exotische muziek’, muziekpedagogie en muziekpsychologie. Het eerste nummer bevat tevens een artikel om Béla Bartók te herdenken. Een portret van Hans Henkemans door Wouter Paap opent de serie ‘Componisten van onzen tijd’ en Jaap Kunst schrijft over het eerste en enige Nederlandse gamelangezelschap. Muzieknieuws varieert van prijzen voor tijdens de oorlog gecomponeerde werken tot een bericht over het aantal klokken (886) dat door de Duitsers werd weggevoerd, hetgeen resulteerde in 35 geroofde of zwaar beschadigde carillons.
Wie een duik wil nemen in wat er zoal geschreven werd over (Nederlandse) muziek in de jaren ’50 van de vorige eeuw hoeft daarvoor de deur niet meer uit en kan bovendien met een druk op de knop zo’n 200 afleveringen van het tijdschrift op elke gewenste zoekterm doorzoeken.

 

 

Boven het openingsartikel staat een muziekfragment. Wie weet om welke melodie het hier gaat?

Terug