Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Project en vacature: Improvised Music and Decolonisation

Aan de Universiteit Utrecht is IMPRODECO (Improvised Music and Decolonisation) gestart, een project om te onderzoeken hoe het vrije improvisatie-idioom van westerse musici – als reactie op de free jazz uit Amerika, geïnspireerd door de burgerrechtenbeweging – zich verhoudt tot het jazz-idioom van musici uit Indonesië, Suriname en Curaçao enerzijds, en de Amerikaanse free jazz anderzijds. Welke (politieke) betekenis had vrijheid voor Nederlandse musici? In hoeverre is vrije improvisatie een wit en Europees begrip? Twee promovendi worden uitgenodigd onderzoek te doen naar jazz-musici die vanuit Indonesië, Suriname en Curaçao naar Nederland kwamen. Onderdeel van de studie is het beschrijven van de geschiedenis van deze musici en hun bijdrage aan de geïmproviseerde muziek in Nederland, een tot nu toe onbeschreven onderdeel van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Met behulp van bronnen als tijdschriften, kranten en boeken wordt gekeken hoe deze musici een stem hadden in het discours over vrije improvisatie in Nederland. Ook zullen door middel van interviews ervaringen van musici opgetekend worden. De promovendi wordt gevraagd de aanpak van hun onderzoek zelf verder uit te werken. Projectleider is Floris Schuiling.

 

Kijk hier voor meer informatie over de twee PhD vacatures en het IMPRODECO project. Update: er zijn nu ook twee postdoc vacatures, kijk hier voor meer informatie.

 

Ronald Snijders (fluit) en Jaribu Shahid (contrabas). Fotograaf: Andy Newcombe

Terug