Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Project en vacature: Normalizing War-as-Entertainment Culture

Aan de Universiteit Utrecht is een project gestart getiteld Normalizing War-as-Entertainment Culture. Het project bestudeert de opkomst van een “war-as-entertainment”-cultuur in het negentiende-eeuwse Europa. Ondanks hun enorme aantal, worden muziektheatrale voorstellingen van oorlog vaak over het hoofd gezien of afgedaan als louter commercieel spektakel. Maar waren zij meer dan entertainment? Suggereren hun populariteit en levensduur niet dat ze een grotere behoefte dienden? Gaven zij uiting aan emoties van onveiligheid die de negentiende-eeuwse Europese oorlogsvoering met zich meebracht?

 

De Universiteit Utrecht is op zoek naar een promovendus die zich in deze vragen wil verdiepen. De promovendus krijgt de kans om het onderzoekscorpus te ontwerpen en toe te spitsen op diens eigen expertise binnen de grenzen van negentiende-eeuwse entertainment gebaseerd op oorlog en in samen spraak met de project leiders, dr. Annelies Andries (PI); Prof. dr. Beatrice de Graef; and Prof. dr. Annelien de Dijn.

 

De termijn om te reageren is verstreken.

Terug