Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Nieuwjaarsgroet!

 

Tevreden kijken we terug op het afgelopen jaar. Allereerst waren we enorm verheugd dat we elkaar na twee jaar tijd eindelijk weer konden ontmoeten tijdens de ledendag op 14 mei en de Rentrée op 24 september, met lezingen en muziek in levenden lijve. Op onze website verschenen ondertussen steeds meer nieuwsberichten, verslagen en achtergrondartikelen, en om de Diepenbrock Oeuvrecatalogus opnieuw volledig beschikbaar en toekomstbestendig te maken zijn de database en de interface volledig vernieuwd. In het recent verschenen TVNM komt, na de afgelopen twee themanummers, een breed palet aan onderwerpen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis aan bod. De enorme diversiteit aan muziekhistorisch onderzoek zien we ook terug in de vele hoogwaardige afstudeerscripties die we vanuit Nederlandse en Belgische universiteiten ontvingen als inzendingen voor de Hélène Nolthenius Prijs 2021.

Ondertussen belooft 2023 een mooi en spannend jaar te worden voor de KVNM. Achter de schermen werken de vele actieve leden namelijk hard aan diverse dossiers waarvan u in de aankomende maanden een en ander zult merken. De nieuwsvoorziening van de vereniging is bijvoorbeeld een belangrijk punt van aandacht. Dit najaar is de nieuwsbrief al in een nieuwe stijl gevat, en later deze maand treft u onder andere op onze website een meer dynamische en op de actualiteit inspelende nieuwspagina. Hiervoor is een nieuwscommissie aangesteld die we binnenkort graag aan u voorstellen. Ondertussen bereidt de uitgeverijcommissie nieuwe publicaties voor, waaronder allereerst de complete werken voor luit van Pierre Phalèse, in drie delen en met introductie en kritisch commentaar van Jan W.J. Burgers. Ook zijn stappen gezet om Nederlandse en internationale contacten opnieuw aan te halen en structureler uit te bouwen. We zijn bijvoorbeeld verheugd om tijdens onze eerste bijeenkomst van dit jaar – het symposium over Artistic Research op 11 februari a.s. – ook collega’s uit België als sprekers te verwelkomen. Daarnaast blijft de KVNM een sleutelrol innemen in het Network European Musicological Societies (NEMS), met aanwezigheid tijdens twee panels in het afgelopen jaar en een prominente rol in nieuwe activiteiten waarover we binnenkort meer kunnen laten weten.

 

Tot slot kunt u de volgende bijeenkomsten alvast in uw agenda noteren:

  • Zaterdag 11 februari – de Musicologische Expo volledig gewijd aan Artistic Research
  • Zaterdag 13 mei – de ledendag met de jaarlijkse ALV, gevolgd door een programma met onder andere uitreiking van de Hélène Nolthenius Prijs 2021
  • Tweede helft van september – de KVNM Rentrée 2023


Met veel enthousiasme en met dank aan alle leden gaan we 2023 tegemoet. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de bovenstaande ontwikkelingen, en we hopen u weer welkom te kunnen heten bij onze volgende evenementen!
 
Het bestuur van de KVNM

 

 

Addendum

Op 9 januari bereikte ons het verdrietige nieuws van het overlijden van Jaap van Benthem  (23 december 1937 – 9 januari 2023). Jaap was meer dan een halve eeuw actief betrokken bij de vereniging en ontving wegens zijn bijzondere verdiensten eerder dit jaar het erelidmaatschap. Binnenkort delen we graag een gepast in memoriam met u.

Terug