Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Jaap van Benthem erelid van de KVNM

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 mei j.l. in Utrecht, is Jaap van Benthem vanwege zijn bijzonder verdiensten voor de vereniging, benoemd tot erelid. 
 

In de 56 jaar die Jaap lid is van de (K)VNM, was en is zijn betrokkenheid bij de Vereniging steeds intens. Daarbij heeft Jaap zich telkens weer ingezet om de KVNM ook internationaal op de kaart te zetten.

Jaap is een van de 'vaste' auteurs van de TVNM. Zijn eerste artikel over Josquin had Jaap al geschreven toen hij in 1972 begon als docent muziektheorie aan de vakgroep muziekwetenschap in Utrecht. Vervolgens kwamen zijn bijdragen voor het TVNM met grote regelmaat, met een hoogtepunt in de jaren negentig. Van zijn artikelen over Ockeghem en Josquin vonden er een flink aantal al snel hun weg in de internationale literatuur.

Vanaf 1979 was Jaap tien jaar lang actief als bestuurslid: vanaf 1981 als vicevoorzitter, met Maarten A. Vente als voorzitter en Rudolf Rasch als secretaris.

 

Daarna was Jaap vooral actief als editor:
Voor Nieuwe Josquin Editie (NJE) 27 (1987-1991) werkte Jaap nauw samen met de Amerikaanse hoogleraar Howard M. Brown waarmee de NJE na een periode van lange voorbereiding eindelijk van start ging.
De Ockeghem-editie, Masses and Mass sections: een eigen serie bestaande uit 12 delen, die in 10 jaar tijds werden voltooid (1994-2005). Met deze vernieuwende editie heeft Jaap een nieuwe standaard gezet voor moderne uitgaven van renaissancemuziek.
Daarna volgde Johannes Tourout, een componist waar tot voor kort niemand van had gehoord. Maar Jaap was al overtuigd van de kwaliteit van diens werken, die tot dan toe niet waren uitgegeven. Inmiddels zijn er van deze serie alweer vier banden verschenen, het laatste deel is in laatste fase van voorbereiding. Dit project heeft tot intensieve samenwerking geleid met collega’s en ook musici uit met name oostelijke deel van Europa.

 

Initiator van de KVNM-penning
Een belangrijk wapenfeit was de instelling van de KVNM-penning in 1981: aangemaakt naar een ontwerp van Jaap – met de l’homme armé-melodie op de achterzijde (zoals het TVNM van 1982 laat zien). Tijdens de Voorjaars-bijeenkomst 1983 werd deze penning voor de eerste keer uitgereikt aan het Residentie-orkest. 

In 1986 vond het ‘tweede internationale Josquin-symposium’ in Utrecht plaats – met als thema het auteurschap van Josquin en tijdgenoten. Even was Utrecht en dus de KVNM het centrum van de wereld, want vrijwel alle renaissance experts kwamen over voor dit evenement. Dit betekende voor het bestuur een enorm hectische tijd in de aanloop naar dit congres en daarbij was Jaap vanzelfsprekend volop betrokken.

 

In 1989 nam Jaap afscheid als bestuurslid van de KVNM, wat zeker niet het einde betekende van zijn activiteiten voor de vereniging. En zijn interesse houdt niet op bij de renaissance-componisten, want in 1990 verscheen van zijn hand de editie Leo Michielsen, Selected songs in de DMF-serie.
Het is dan ook met groot genoegen dat het bestuur van de KVNM voorstelt om Jaap van Benthem het erelidmaatschap van de KVNM toe te kennen.

Terug