Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Even voorstellen: Michiel Kamp

Michiel Kamp is sinds 2018 lid van het KVNM-bestuur. Als beheerder van de portefeuille Website en Social Media plaatst hij, vaak in samenwerking met andere bestuursleden, stukjes op de website en socialemediakanalen van de vereniging, en coördineert hij het onderhoud van de website en de webshop.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

In mijn dagelijks leven ben ik docent muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hier verzorg ik cursussen met als thema muziek en schermmedia en muziek in digitale cultuur. Naast mijn werk bij de KVNM ben ik ook bestuurslid van de onderzoeksgroep Ludomusicology, die in 2011 is opgericht en focust op videogamemuziek. Met deze groep organiseren we sinds 2012 een jaarlijks ‘Ludo’-congres op verscheidene plaatsen in Europa met als thuisbasis het Verenigd Koninkrijk.

 

 

De musicologie is een breed vakgebied. Waar ligt jouw interesse?

Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de rol van muziek in audiovisuele media en kwesties van luisteren. Mijn proefschrift en publicaties gaan voornamelijk over videogamemuziek, over de vormen van luisteren en interactie die dit medium mogelijk maakt en hoe dit verschilt van andere media en luistersituaties in het dagelijks leven. Ik ben ook steeds meer geïnteresseerd in het fenomeen achtergrondmuziek en de (on)esthetische kwaliteiten hiervan in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Mijn benaderingen schipperen tussen de fenomenologie, receptiegeschiedenis en semiotiek.

 

Welke muziek en/of welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk publiek?

Ik zou graag zien dat we meer stilstaan bij de kwestie van achtergrondmuziek. Wat is dit nu precies en waarom kleven hier vaak negatieve waardeoordelen aan? In de loop van de twintigste en eenentwintigste eeuw zijn er verscheidene pogingen gedaan om deze muziek—of misschien beter gezegd deze vorm van luisteren—serieus te nemen: van Erik Satie tot Brian Eno tot Anahid Kassabians meer recente idee van ‘ubiquitous listening’ of ‘alomtegenwoordig luisteren’, maar vervolgens zitten er enorme verschillen in hoe deze muziek klinkt.

 

Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Hoewel ik me tijdens mijn bachelor- en masterstudies aan de Universiteit Utrecht bewust was van het bestaan van de KVNM, begon ik pas actief deel te nemen aan evenementen toen ik begon als docent. In 2017 werd ik door het toenmalige bestuur benaderd met de vraag of ik het beheer van de website over zou kunnen nemen. Dit leek me wel een leuke uitdaging.

 

Wat zijn de belangrijkste punten waar jij je de komende tijd binnen de KVNM voor wilt inzetten?

De komende tijd staat vooral in het teken van de digitalisering en vernieuwing van de uitgeverij. Mijn rol hierbij zal voornamelijk ondersteunend van aard zijn: het verbouwen van de website en de webshop. Verder redigeer ik  sinds kort een blog op de KVNM-website, zodat Nederlandse muziekwetenschappers hun onderzoek kunnen delen met een groter publiek. Wil je hieraan bijdragen? Neem contact op via michiel.kamp@kvnm.nl.