Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Aankondiging: Belle van Zuylenprijs-- For English click here --De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) kondigt de instelling van een nieuwe prijs aan, de Belle van Zuylenprijs. De prijs zal tweejaarlijks worden toegekend aan een uitmuntende artistieke onderzoeksscriptie voltooid op master- of bachelorniveau aan instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. De nieuwe prijs vormt een aanvulling op de bestaande jaarlijkse prijs voor een uitmuntende academische masterscriptie, de Hélène Noltheniusprijs.


De prijs wil de interactie tussen muziekonderzoek en muziekuitvoering opwaarderen en bevorderen. Zij wil studenten van Nederlandse en Vlaamse conservatoria mogelijkheden bieden om zich op dit gebied te onderscheiden en hen te ondersteunen bij het voortzetten van dergelijk onderzoek. De prijs past in het streven van de KVNM om de verschillende manieren waarop muziekonderzoek in de Lage Landen wordt beoefend te waarderen.

 

De prijs wil de interactie tussen muziekonderzoek en muziekuitvoering opwaarderen en bevorderen.


Artistiek onderzoek is een breed en steeds groeiend veld met een verscheidenheid aan methodologieën, theoretische perspectieven en onderwerpen. De KVNM verwelkomt voor de Belle van Zuylenprijs inzendingen die een van de vele mogelijke artistiek onderzoek benaderingen benutten en die betrekking hebben op welke muziek dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot westerse kunstmuziek, populaire muziek, experimentele muziek, traditionele muziek, enz. De belangrijkste eis is dat het project een onderzoeks- en een uitvoeringscomponent (in ruime zin begrepen) integreert. De eerste editie van de wedstrijd zal eind 2023 georganiseerd worden (voor scripties die in 2021-2022 en 2022-2023 zijn afgerond). Inzendingen voor de prijs moeten zowel een projectbeschrijving als een opname (audio of video) bevatten die de impact van het onderzoek op de uitvoeringspraktijk aantoont. Een gespecialiseerde jury van drie artistieke onderzoekers (die voor elke editie van de wedstrijd opnieuw wordt samengesteld) selecteert een kleine groep studenten die vervolgens worden uitgenodigd om hun project te presenteren. Op basis van deze presentaties zal de jury het winnende project selecteren. De richtlijnen voor inzendingen worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van de KVNM.

Wij hebben ervoor gekozen deze nieuwe prijs te vernoemen naar Belle van Zuylen. Zij werd in 1740 geboren in Slot Zuylen (bij Utrecht) en stierf in 1805. Ze leefde in een periode waarin intellectuele conversatie en muzikale uitvoering voortdurend verweven werden, met name in ruimtes zoals de achttiende-eeuwse salon. Deze co-existentie is duidelijk zichtbaar in het leven van van Zuylen: haar oeuvre omvat romans, toneelstukken, operalibretti, liederen en kamermuziek. Naast een uitgebreide correspondentie met vooraanstaande schrijvers, kunstenaars en componisten – er zijn meer dan 2.500 brieven bewaard gebleven waarvan vele digitaal beschikbaar zijn – verklaarde zij dagelijks vele uren aan haar klavecimbel door te brengen. Haar werk getuigt van haar onderzoekende, kritische houding; zij schuwde het niet om het aristocratische milieu waarin zij leefde te hekelen, noch om zich aan te sluiten bij haar tijdgenoten die beter en meer onderwijs voor vrouwen eisten. Beroemd is haar uitspraak “je n’ai pas les talents subalternes”, vrij vertaald “ik heb geen talent voor onderdanigheid”.

Terug