Royal Society for Music History of The Netherlands

TVNM 2018

TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS


DEEL LXVIII, 2018


Eindredacteur: Eric Jas
Redactie: Robert Adlington, Jacques Boogaart, Albert Clement, Walter van de Leur


CONTENTS


KVNM 1868-2018
Ulrike Hascher-Burger: Introduction
3


Willem Elders: Sweelinck – Obrecht – Josquin, and the Koninklijke
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
5


Simon Groot: Een zoektocht naar nationale helden. De VNM-collectie als onderdeel
van de bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
16


Rudolf Rasch: The canon of Sweelinck’s keyboard music
37


Kailan R. Rubinoff: ‘Een ongeschreven boek, opgedragen aan het Nederlandsche
volk’ (An unwritten book, dedicated to the Dutch people). The Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis and the promotion of early music performance
70


Jeroen van Gessel: From scholarship to sensation. Dutch music history
in the nineteenth century
98


Joost van Gemert: Willem Moll, Johan Coenradus Boers, and Jan Pieter
Nicolaas Land. Three important early VNM board members
132


Petra van Langen: Anton Averkamp and Albert Smijers. Two Catholic presidents
148


Barbara Titus: The ‘attentively silent’ presence of Jaap Kunst in the
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
163


BOOK REVIEWS


P. van Langen, Verheffing en solidariteit. Een eeuw Katholieke
Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017
– Frans Jespers
175


J.E. Spruit, Henk Spruit. Dirigent van het Omroeporkest.
Een levensschets in dertig miniaturen
– Emanuel Overbeeke
179