Royal Society for Music History of The Netherlands

TVNM 2016

TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS

 

DEEL LXVI-1/2, 2016

Eindredacteur: ERIC JAS

Redactie: ROBERT ADLINGTON, JACQUES BOOGAART, ALBERT CLEMENT, WALTER VAN DE LEUR

 

CONTENTS

 

ANNA DIELEMAN: Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz ms 7. Codicological, textual and contextual aspects of a mid-sixteenth-century Prussian music manuscript

3

 

SIMON GROOT: The Cinquante pseaumes de David (Heidelberg 1597). An issue of Protestant Psalms with music by Orlandus Lassus and others

62

 

JAN W.J. BURGERS: Johannes Thysius and his music

105

 

PETER LEECH & MAURICE WHITEHEAD: ‘Clamores omnino atque admirationes excitant’. New light on music and musicians at St Omers English Jesuit College, 1658-1714

123

 

RALPH HENSSEN: Andries Anske van der Hoek (1884-1929). Paukenist en paukenbouwer te Amsterdam. Vervaardiger van de ‘Mahlerpauk’, een grote pauk, ‘die in geen land ter wereld bestaat’

149

 

MARK DELAERE: E.L.T. Mesens und seine musikalischen Beziehungen zu Holland

156

 

BOOK REVIEWS

 

Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 79 K 10, ingeleid en kritisch uitgegeven door H. BRINKMAN, met een uitgave van de melodieën door I. DE LOOS (†) – Jacques Boogaart

187

 

V. ROELVINK, Gheerkin de Hondt. A singer-composer in the sixteenth-century Low Countries – Bernadette Nelson 193

 

SIGNALEMENT

199

 

CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE

202