Royal Society for Music History of The Netherlands

Jeske van Dongen (2000)

The J.P. Heije Prize was awarded toJeske van Dongen for her thesis Tien Middelnederlandse meerstemmige liederen uit handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 270. Kritische editie met inleiding. Utrecht 2002 [Focus 3]

 

Jury:

Paul van Reijen (voorzitter), Bob Brouwer, prof. dr. Marius Flothuis, dr. Emile Wennekes, drs. Désirée Staverman.