Royal Society for Music History of The Netherlands

Introducing: Wouter Capitain

As enthusiastic member of the focum committee, Wouter Capitain has been organising symposia and other events of the KVNM since 2019. In this context and in his daily life he is constantly searching for ways to translate musicological insights for a broad audience. Read his interview below in Dutch:

 

Hoe ben je actief geworden binnen de vereniging en wat zijn de belangrijkste punten waarvoor jij je de komende tijd wilt inzetten?

Binnen de KVNM ben ik sinds anderhalf jaar met veel plezier lid van de forumcommissie, nadat de toenmalige voorzitter van de commissie Thomas Delpeut me had gevraagd om hierin deel te nemen. We organiseren jaarlijks een aantal symposia, bijvoorbeeld het Postgraduate Symposium afgelopen zomer, in samenwerking met de Britse Royal Musical Association. De organisatie van inhoudelijke activiteiten spreekt mij erg aan, vooral wanneer we mensen van buiten de KVNM een platform kunnen bieden en we kunnen samenwerken met andere verenigingen. Hopelijk kan ik de komende tijd opnieuw een bijdrage leveren aan de organisatie van een aantal dergelijke activiteiten.

 

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Begin september heb ik mijn proefschrift verdedigd over het muziekgerelateerde werk van de cultuurcriticus Edward Said. Mijn toekomstige onderzoeksproject zal gaan over de rol van muziek in het markeren van een onderscheid tussen de mens en andere diersoorten, vooral in populaire cultuur zoals Disneyfilms. Daarnaast vallen populaire muziek (waaronder The Beatles) en opera binnen mijn onderzoeksinteresses. Ik heb het geluk dat ik sinds circa 2013 mijn onderzoek kan combineren met onderwijs aan vakgroepen Muziekwetenschap, eerst aan de Universiteit van Amsterdam en sinds een aantal jaar aan de Universiteit Utrecht. In mijn colleges behandel ik voornamelijk maar niet uitsluitend populaire muziek. Op dit moment verzorg ik de cursus Inleiding in de Muziekwetenschap voor eerstejaarsstudenten in Utrecht; het is een grote eer om jonge muziekwetenschappers te mogen introduceren tot dit rijke vakgebied.

 

Welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk publiek?

De Muziekwetenschap werkt meestal relatief geïsoleerd en specialistisch, wat onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit oplevert maar de interactie met een breder publiek belemmert. Dit heeft deels te maken met onze analytische diepgang die vrij ontoegankelijk is voor de gemiddelde muziekliefhebber. Dit is vooral een communicatieprobleem – mijn ervaring is dat liefhebbers juist ontzettend graag meer leren over muzikale details en context. Ik ben daarom op zoek naar manieren om muziekwetenschappelijke inzichten te communiceren met een breed publiek. Zo geef ik in november een lezingenreeks aan de Volksuniversiteit Amsterdam over muziekanalyse van The Beatles. Mijn insteek is dat de interessante muzikale karakteristieken voor iedereen op gehoor te herkennen en waarderen zijn, dus het moet mogelijk zijn om dit te bespreken met luisteraars die niet beschikken over muziektheoretische kennis. Ik ben benieuwd of dit me gaat lukken.