Royal Society for Music History of The Netherlands

Discount for KVNM members for Capella Pratensis

KVNM-leden mogen met een flinke korting naar het concert van Capella Pratensis in het kader van de Josquindag op 3 december 2016. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via de website van het Orgelpark (prijssoort "leden")

Het colloquium op dezelfde dag is gratis, maar ook hier graag reserveren van tevoren.

Voor het uitvoerige programma zie hier.