Royal Society for Music History of The Netherlands

Muziek in de Republiek

Geschiedenis van de muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1579-1795

MR-SP 5

358 pp.

Utrecht, 2018

 

Many full color illustrations 

 

Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw, de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, werd er in Nederland heel wat gemusiceerd. Componisten als Jan Pieterszoon Sweelinck, Constantijn Huygens, Willem de Fesch, Pietro Antonio Locatelli, Unico Wilhelm van Wassenaer, Pieter Hellendaal en Christian Ernst Graf schreven muziek, die ook heden ten dage nog regelmatig wordt gespeeld. Talloze bronnen maken het mogelijk de muziekgeschiedenis van de Nederlandse Republiek te reconstrueren. Het repertoire blijkt bijzonder veelzijdig te zijn geweest en omvatte klaviermuziek, muziek voor instrumentale ensembles, eenvoudige liederen (en psalmen) en zangmuziek met begeleiding. Brieven en dagboeken uit deze tijd vermelden ook vaak de muziek. En dan zien wij de muziek en muziekinstrumenten talloze malen afgebeeld op schilderijen, tekeningen en prenten. Al deze bronnen maken het mogelijk het Nederlandse muziekleven uit de zeventiende en achttiende eeuw vrij gedetailleerd te beschrijven, en dat is wat er in Muziek in de Republiek gebeurt.

 

Illustration: Abraham van den Tempel: David Leeuw and his family (1671), Collection Rijksmuseum Amsterdam

  • Type Physical
  • Series Muziek uit de Republiek - Speciale Projecten (MR-SP)
  • Author Rudolf Rasch
  • Price € 39,- (incl. 9% VAT) plus shipping
  • Item number 755
  • ISBN 9789063752316

Similar publications