Royal Society for Music History of The Netherlands

De cantiones natalitiae en het kerkelijke muziekleven in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende eeuw

(1985), 2 vols., 552 pp. 

MM 10

  • Type Physical
  • Series Music-historical Monographs (MM)
  • Author Rudolf Rasch
  • Price € 35,- (incl. 9% VAT) plus shipping
  • Item number 559
  • ISBN 978 90 6375 043 5

Similar publications