Royal Society for Music History of The Netherlands

TVNM 2011

  Volume LXI – 2011
 
Artikelen    
Alexis Luko Ockeghem’s aesthetic of concealment’. Varietas and repetition in the Missa Quinti toni. 3-24
Julia Dokter Musical rhetoric in Sweelinck’s sacred keyboard variations. 25-56
Peter Leech & Maurice Whitehead ‘In paradise and among angels’. Music and musicians at St. Omers English Jesuit College, 1593-1721. 57-82
Thematische focus: Populaire muziek in achtiende-eeuws Nederland
Louis Peter Grijp Populaire muziek in achtiende-eeuws Nederland. 83-86
Louis Peter Grijp De muziek in De Bruiloft van Kloris en Roosje. Deel I: vóór de brand in de Amsterdamse Schouwburg (1772). 87-112
Jos Koning Hollandse deuntjes. Wat vertellen muziekhandschriften over het gebruik van Nederlandse populaire speelmuziek in de achtiende eeuw? 113-146
Marieke Lefeber, Pieter van Kranenburg, Matija Marolt Identificatie van repertoire van achtiende-eeuwse bellen- speelklokken op basis van automatische vergelijking 147-161
Boekbespreking
Ignace Bossuyt Willem Elders: Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap. Middeleeuwse studies en bronnen (Hilversum 2011) 163-166