Royal Society for Music History of The Netherlands

Reflecting on the KVNM student survey 2020

De KVNM heeft als een van de doelen in het meerjarenplan 2020-2025 beschreven dat er extra aandacht uitgaat naar het enthousiasmeren van studenten om lid te worden van de vereniging, maar de afgelopen jaren is dit lastig gebleken. Om een goed beeld te krijgen van wat studenten verwachten van een vereniging zoals de KVNM werd een enquête opgesteld waar studenten vragen beantwoordden over verschillende aspecten van de vereniging zoals het aanbod, communicatie en imago. Daarnaast gaven vragen over interesse en opleiding duidelijkheid over interessegebieden die momenteel leven onder studenten en bij welke opleidingen de KVNM reeds meer bekendheid heeft verworven en waar niet. Inmiddels is aan de hand van de resultaten een reflectie geschreven, deze is hier te vinden.