Royal Society for Music History of The Netherlands

Position: board member musical practice

Het bestuur van de KVNM zoekt een Bestuurslid voor de portefeuille Muziekpraktijk

 

4 uur per week

Deze portefeuille is onlangs nieuw ingericht met als taken

  • De bestaande activiteiten, diensten en producten van de KVNM onder de aandacht brengen van in de muziekpraktijk werkzame professionals en amateurs.
  • Nieuwe activiteiten ontwikkelen om de belangstelling voor Nederlandse muziek en haar geschiedenis in deze sector te vergroten.

Dit doet hij/zij in samenwerking met de portefeuillehouder Wetenschap in het bestuur, met wie hij/zij het KVNM-programmateam vormt.

Wij zoeken iemand die

  • Werkzaam is in de muziekpraktijk.
  • Geïnteresseerd is in Nederlandse muziekgeschiedenis in brede zin.
  • Ideeën heeft hoe de KVNM meer voor de muziekpraktijk kan gaan betekenen.
  • Over een adequaat netwerk beschikt, of dat snel op kan bouwen, om de banden van de KVNM met musici (professioneel en amateur) te verstevigen.
  • Lid is, of zal worden, van de KVNM.
  • Betrokken en communicatief vaardig is.
  • Beschikbaar is voor een bestuurstermijn van vier jaar.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen het bestuur, qua leeftijd en/of culturele achtergrond, zal versterken.

Het is een onbezoldigde functie, maar met vergoeding van de voor het werk gemaakte kosten conform het geldende declaratie- en vergoedingenreglement van de KVNM.

Wil je je aanmelden als kandidaat voor dit bestuurslidmaatschap? Stuur dan vóór zondag 15 november 2020 een sollicitatiebrief met cv naar de bestuurssecretaris, Paul van Loon, via secretaris@kvnm.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de portefeuillehouder Wetenschap, Thomas Delpeut via thomas.delpeut@kvnm.nl.