Royal Society for Music History of The Netherlands

The KVNM is looking for an ambassador subsidies, sponsoring, and donations

Ter ondersteuning van de penningmeester zoekt het bestuur een Ambassadeur Subsidies, Sponsoring en Donaties

4 uur per week

 

De ambassadeur subsidies, sponsoring en donaties vindt het een uitdaging om nieuwe inkomsten voor de KVNM te verwerven. Hiervoor benadert hij/zij donateurs, fondsen, sponsors en overheidsinstellingen die voor de KVNM interessant kunnen zijn.

 

De ambassadeur vindt het leuk om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de mogelijkheden om via veranderingen in het producten- en dienstenpakket nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Hij/zij heeft daartoe regelmatig contact met leden van het bestuur en van de diverse commissies om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten en toekomstplannen van de vereniging.

 

De ambassadeur heeft direct contact met de penningmeester over de gang van zaken en ondersteunt hem in zijn taken als penningmeester.

 

De KVNM heeft geen vaste kantoorlocatie. Het bestuur vergadert doorgaans in Utrecht.

 

Het is een onbezoldigde functie. Wel worden de voor dit werk te maken kosten volgens het geldende declaratie- en vergoedingenreglement van de KVNM vergoed.

 

Het bestuur denkt in eerste instantie aan iemand die reeds lid is van de KVNM, maar als je belangstelling hebt voor het werk van de KVNM (zie onze website) en na eventuele benoeming als ambassadeur bereid bent lid te worden, nodigen we je graag uit ook te reflecteren.

 

Een sollicitatiebrief met cv kan tot 15 november gestuurd worden naar het email adres van de secretaris, Paul van Loon, secretaris@kvnm.nl.

 

Mocht je zelf voor deze functie niet beschikbaar zijn, dan zou het bestuur het op prijs stellen als je anderen, die je voor deze functie competent acht, zou attenderen op deze openstaande functie.