Royal Society for Music History of The Netherlands

Looking back on the second Musicological Expo

Looking back on the  second Musicological Expo

Report by Veerle Driessen

 

Read further in Dutch:

Op zaterdag 12 december 2020 vond alweer de tweede jaarlijkse Musicologische Expo van de KVNM plaats. Net als vorig jaar hebben we de aandacht gevestigd op recente ontwikkelingen in musicologisch onderzoek en op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Anders dan afgelopen jaar zaten we in december allemaal voor onze schermen, voor een online Expo. Ondanks de afwijkende vorm, was er toch bijzonder veel belangstelling voor de twee sessies waarin ‘Music and Migration’ en ‘Music and Whiteness in the Netherlands’ centraal stonden. We zijn erg blij met de grote opkomst; door het online format en Engels als voertaal deden mensen van over de hele wereld mee. De vruchtbare discussies die na de verschillende presentaties ontstonden benadrukken het belang om over deze urgente thematiek na te blijven denken en er met elkaar over te spreken.

 

Music and Migration
Tijdens de eerste sessie stond het thema ‘Music and Migration’ centraal. Deze sessie werd voorgezeten door Rebekah Ahrendt. Marthe Holmans presenteerde haar onderzoek over Nederlandse liefdadigheidsorganisaties die muziekprojecten organiseren voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Iye Echa sprak over zijn onderzoek naar muziek en migratie en specifiek de artistieke bijdrage van West-Afrikaanse djembémusici in Nederland. Ten slotte nam meLê yamomo ons mee in zijn onderzoek naar muziek en migratie in koloniaal Zuidoost-Azië.

 

Music and Whiteness in the Netherlands
De sprekers van de tweede sessie gingen met elkaar en de andere deelnemers in op hun onderzoek over en persoonlijke ervaringen met ‘Music and Whiteness in the Netherlands’. Deze sessie werd geleid door Olga Panteleeva. Vanuit verschillende achtergronden – Pravini Baboeram vanuit de muziekpraktijk, Gavin-Viano vanuit de theaterkant, Charissa Granger als musicoloog en Aafje de Roest met een achtergrond in de literatuurwetenschap – bespraken zij processen van in- en uitsluiting in de academische wereld en de muziekpraktijk, en manieren waarop individuen, maar ook organisaties zoals de KVNM hiermee om kunnen gaan.