Royal Society for Music History of The Netherlands

Introducing: Veerle Driessen

Even voorstellen: Veerle Driessen


Veerle Driessen is actief in de forumcommissie van de KVNM. Samen met haar medecommissieleden is zij verantwoordelijk voor verschillende activiteiten die de KVNM organiseert, waaronder de Musicologische Expo en het Voorjaarssymposium. Op dit moment houdt ze zich vooral bezig met de organisatie van het Postgraduate Symposium 2021, dat op 3 en 4 juli online zal plaatsvinden in samenwerking met de Britse Royal Musical Association (RMA).


Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als promovenda bij de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In mijn onderzoek richt ik mij op de overdracht en toe-eigening van operette in verschillende Nederlandse contexten tussen 1856 en 1914. Het gaat me hierbij om de manier waarop operette sociale verhoudingen, normen en waarden op een absurde manier weergeeft en hoe theaterdirecteuren, acteurs, critici, publiek en andere tijdgenoten hierop reflecteren en ermee aan de haal gaan om operette te laten passen in een Nederlandse context.


De musicologie is een breed vakgebied. Waar ligt jouw interesse?

Ik ben opgeleid als historicus en het is dan ook de muziekgeschiedenis die mij het meest aanspreekt. Tijdens mijn studie heb ik me onder meer beziggehouden met opera in Wenen in de tijd van Maria Theresia en met de receptie van operette in negentiende-eeuws Amsterdam. Aangezien mijn passie toch echt bij de operette ligt, ben ik met dit genre verder gegaan in mijn promotieonderzoek. In het dagelijks leven ben ik ook actief bij een operettevereniging. De operette maakt dus zeker een groot deel uit van mijn leven.


Welke muziek of welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk 
publiek?

Niet verrassend na mijn vorige antwoorden: een hernieuwde waardering voor het genre operette. Niet als kleine opera, zoals mensen vaak denken, maar juist als een populair en commercieel genre dat met parodie en satire gewaardeerde muzikale genres en sociale verhoudingen op de hak neemt. Hopelijk kan ik hier met mijn promotieonderzoek een steentje aan bijdragen.


Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Via Thomas Delpeut heb ik de KVNM leren kennen in mijn studietijd. Er werd gezocht naar nieuwe leden voor de forumcommissie en ik heb gesolliciteerd. Met een kleine pauze tussendoor ben ik al sinds mijn research master actief bij de KVNM en specifiek bij de forumcommissie.


Wat zijn de belangrijkste punten waar jij je de komende tijd binnen de KVNM voor wilt inzetten?

De komende tijd zal ik vooral bezig zijn met het online KVNM-RMA International Postgraduate Symposium in Music Research. Er is een speciale commissie samengesteld en ik zal deze zo goed mogelijk aansturen. We hebben flink wat inzendingen binnengekregen van postgraduates uit Nederland en Groot-Brittannië die graag een bijdrage willen leven aan het symposium en op dit moment is de commissie druk bezig alle inzendingen te beoordelen. We hopen er samen een heel mooi evenement van te maken.