Royal Society for Music History of The Netherlands

Introducing: Susanne Vermeulen

Introducing: Susanne Vermeulen

Susanne Vermeulen has been a board member since 2017, and is responsible for marketing and communication. This means that she is involved in promoting new and existing publications of the KVNM, in editing the newsletter and, in collaboration with other board members, managing social media and the website. For instance, she makes flyers and advertisements, and in 2018 also designed and managed the KVNM anniversary website.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Na mijn studie muziekwetenschap in Utrecht heb ik in de cultuursector gewerkt, onder andere bij het Nederlands Kamerkoor en bij het Festival Oude Muziek. Daarna heb ik de stap gezet om verder te gaan als freelance redacteur en vormgever. Ik wil graag kijken welke wegen ik nog meer kan bewandelen, en het is mijn droom dat die wegen ook naar het buitenland leiden, al helpt de coronacrisis daar momenteel niet bij. Sinds kort werk ik ook bij de Universiteit Utrecht aan de faculteit Geowetenschappen, waar ik de directeur van het faculteitsbureau ondersteun. Én ik probeer genoeg tijd te besteden aan schilderen en keramiek, want daar krijg ik ook veel energie van.

De musicologie is een breed vakgebied. Wat is je belangrijkste interesse en hoe omschrijf jij jezelf als musicoloog?

Mijn muzikale interesse is heel breed, ik hou van alle muziek tussen Machaut en Messiaen, bij wijze van spreken. Ik heb wel een speciale voorliefde voor vroegbarok – Schütz, Monteverdi –, voor Beethoven en voor de vroege twintigste eeuw. En ja, opgeleid als musicoloog blijft de muziekwetenschap mij enorm interesseren, maar het is voor mij ook een ingang naar andere vakgebieden. Dwarsverbanden tussen muziek en beeldende kunst, of technologische ontwikkelingen, of sociale structuren: dat vind ik allemaal fascinerend.

Welke muziek en welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk publiek?

In mijn tijd bij het Festival Oude Muziek ontmoette ik veel musici die ook onderzoek doen. Ik vind het mooi als wetenschap de muziekpraktijk kan ondersteunen, maar vooral ook andersom. Wie bijvoorbeeld een historisch instrument wil reconstrueren, baseert zich natuurlijk op iconografisch en ander bronmateriaal. Maar het daadwerkelijke gebruik van zo’n instrument leidt ook tot inzichten die voor de wetenschap weer van belang kunnen zijn. En zo zijn er veel meer aspecten, waarin de uitvoeringspraktijk een ‘tool’ kan zijn voor de wetenschap. Er valt nog zo ontzettend veel te ontdekken.

Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Ik heb de KVNM als student leren kennen, aan het einde van de jaren negentig. Ik werd toen lid, maar was verder niet actief in de vereniging. Vier, vijf jaar geleden vroeg oud-voorzitter Ulrike Hascher-Burger mij plaats te nemen in het bestuur omdat ik vanuit mijn werk ervaring heb met marketing en communicatie. Dat heb ik toen gedaan. Ik realiseer me nu ook dat ik heel blij ben dat ik daardoor nog een aantal jaren heb kunnen samenwerken met Ulrike.

Wat zijn de belangrijkste punten waar jij je de aankomende periode binnen de KVNM voor wilt inzetten?

Mijn termijn loopt dit jaar af en ik zal het stokje gaan overdragen. We hebben een aantal belangrijke thema’s in behandeling binnen het bestuur – ledenwerving, communicatie, boekverkoop –, en ik wil die graag goed overdragen aan mijn opvolger.