Royal Society for Music History of The Netherlands

Introducing: Hans Steketee

The KVNM is working hard on future-proofing its publishing arm. Hans Steketee is one of the driving forces behind these reforms: together with Jeske van Dongen, board member in charge of publishing, he is coordinating these changes. But who is Hans Steketee and what does his work entail? Read on in Dutch.

 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik hou me als musicoloog vooral bezig met het klinkend erfgoed, in het bijzonder dat van orgels. Zo ben ik webmaster van het Orgel Festival Holland, de Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed en de Stichting Vrienden van het Orgel. Daarnaast ben ik directeur van het Nationaal Instituut van de Orgelkunst (NIvO), een stichting die zich richt op de digitale documentatie en facilitering van Nederlands orgelerfgoed. Van 1997 tot 2012 ben ik voor het NIvO verantwoordelijk geweest voor de uitgave van de 15-delige encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland. Verder ben ik producent van een reeks videoportretten van Alkmaarse orgels.

 

De musicologie is een breed vakgebied. Waar ligt jouw interesse?

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is mijn specialiteit orgelbouw en orgelgeschiedenis. Maar mijn interesse is zeker breder dan dat. Hoewel ik al lang geen professioneel musicus meer ben, blijft de uitvoeringspraktijk mij nog altijd boeien. Vooral de wereld van de viola da gamba fascineert mij. Daarnaast blijf ik nieuwsgierig naar wat jonge mensen beweegt om muziek te maken en hoe ze hierin gestimuleerd kunnen worden.

 

 

Welke muziek en welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een zo breed mogelijk

publiek?

Ik denk dat het maken van muziek om een ultieme wisselwerking vraagt tussen de musicus en zijn instrument. Wanneer deze wisselwerking zich blijft ontwikkelen en vormen, ontstaat spannende muziek in welke taal en vorm dan ook. Het spreekt vanzelf dat de muziekwetenschap daar een rol in speelt, maar de instrumentbouwers en de componisten ook. Het maakt dan niet uit of het om oude of nieuwe muziek gaat, al ligt het accent bij mij als viola da gamba-speler op de oude muziek.

 

Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben je vervolgens actief geworden binnen de vereniging?

Het zal zo’n tien jaar geleden zijn dat een oud-bestuurslid van het NIvO mij meenam naar een ledenvergadering van de KVNM. Niet lang daarna heb ik een aantal jaar in de kascommissie gezeten, waar mijn aandacht werd getrokken door de rol van de uitgeverij binnen de vereniging. Deze rol was toen al niet geheel zorgeloos. Begin 2020 heeft het bestuur mij gevraagd de Duitse uitgave van Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok van Jan van Biezen weer op gang te brengen, een lastig project dat nog steeds loopt. Van daaruit vroeg men mij eens na te denken over de toekomst van de uitgeverij zelf…. Het is de bedoeling dat ik binnen de KVNM de taken van uitgever op mij neem. Deze taken zijn vooral heel praktisch: uitgeefplannen maken die vanuit de nieuwe uitgeefcommissie geïnitieerd worden, contacten onderhouden met auteurs, editors, opmakers en drukkers, en het bestuur hierover informeren.

 

Wat zijn de belangrijkste punten waarvoor jij je de aankomende tijd binnen de KVNM wilt inzetten?

Dat zijn er drie. Allereerst de uitgeverij zo organiseren dat de uitgeefprojecten weer aansluiting vinden bij wat zich nu afspeelt in de wereld van de musicologie en de muziek. Als tweede punt hoort daarbij het organiseren van een digitaal werkveld voor de KVNM, waardoor het delen en overdragen van informatie eenvoudiger wordt. En als laatste hoop ik dat deze nieuwe werkwijze meer ruimte voor jonge musicologen gaat bieden om voor en met de KVNM spannende projecten te ontwikkelen.